چهار سال پس از ترک کافه Ace لندن با هوندا CRF250L قابل اعتماد خود ، او اولین زنی شد که در هفت قاره جهان موتورسیکلت سوار شد.

هر چند این همه نبود. سفر استف همچنین باعث شد او اولین ماجراجوی دو چرخ باشد که طی یک دور گردی از کره زمین از هفت قاره بازدید کرده است.

این دستاوردی است که نام استف را با نمادهای دنیای موتور سواری ماجراجویی همانند تد سایمون (Ted Simon) و السپت (Elspeth Beard) بیرد درست همان جا قرار داده است.

می توانید همه چیز درباره سفر حماسی او را در کتاب جدیدش ، (خانه توسط هفت) بخوانید.