سیستم motion efficiency یا MES :

ترکیبی از استحکام و راحتی سطح پدالی کفش با امکان انعطاف پذیری سریع و کاهش فشار نامناسب و جلوگیری از کشیدگی کاملا طبیعی و به دور از آسیب پاها در هنگام پدال زدن و انتقال حداکثر قدرت همراه با راحتی است.

سیستم EXOBEAM :

باعث بهینه سازی خمش طبیعی انگشتان به سمت کفه پا شده و لغزش پا در قسمت پاشنه را کاهش می دهد و باعث بهبود عملکرد در هنگام راه رفتن و رکاب زدن می شود.

سیستم EXOWRAP :

در وسط کفش با تنظیمات بهینه مانع پیچ و خم پا شده  و با فشار ۳۶۰ درجه در قسمت میانی پا را بالا کشیده و از آسیب دیدگی کف پا جلوگیری کرده و انتقال قدرت را روی رکاب بهبود میبخشد..

سییستم EXOFLEX :

اجازه میدهد انگشتان پا مستقل از ساختار استحکامی exobeam  در داخل کفش حرکت داشته باشند که این مهم هنگام دویدن و راه رفتن در سربالایی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در عین حال این تکنولوژی از سر خوردگی پاشنه ی پا جلوگیری کرده که آن را برای دوچرخه سواران استقامتی، سایکل کراس و تریل مناسب می سازد.