زانو به هیچ وجه یک مفصل ساده نیست که در یک حرکت خطی مشابه پیستون، بالا و پایین برود. در مقابل زانو در طول هر ضربه رکاب گردش می کند ،  سُر  می خورد و در صفحات مختلفی میچرخد.
آیا این بدان معنی است که دوچرخه سواری به زانو آسیب می رساند؟ به هیچ وجه. در واقع وقتی به آسیب های پا اشاره میشود، دوچرخه سواری غالبا راهکار توانبخشی منتخب آنها است.
موسس مرکز بسیار معتبر پزشکی ورزشی(Boulder) که حالا به مرکز عملکرد و پزشکی ورزشی دانشگاه کلرادوتبدیل شده است،
می گوید زانوهای آسیب دیده یا ترمیم شده با جراحی، حرکت می خواهند و شما نیز باید حرکت کنید. این موارد روی دوچرخه با هم جمع می شوند .
یک دوچرخه سوار هر ساعت ۵۴۰۰ بار رکاب می زند که برای حدود ۸ هزار کیلومتر دوچرخه سواری در سال تقریبا معادل ۱.۵ میلیون رکاب خواهد بود.
می خواهید بدانید چطور از زانوی خود محافظت کنید تا پس از میلیون ها ضربه رکاب در طول مسیر همچنان قوی باشند؟
ابتدا خود را در وضعیت بی نقصی قرار دهید و دوچرخه خود را بصورت کامل برای قد و سایز خود تنظیم نمایید. این مشکل به تازه کارها محدود نمی شوند.
برای مثال دوچرخه سوارانی با پا های بلند و افرادی که با انگشت های رو به پایین رکاب می زنند، غالبا به ارتفاع زین بالاتری نیاز دارند. اگر زین بیش از حد بالا باشد، می تواند باعث ایجاد درد در ناحیه پشت زانو شود و هنگامی که زین بیش از حد پایین است، معمولا در قسمت جلوی زانو ایجاد درد می کند.
پس با پیداکردن تناسب اندامی مناسب و خوب گرم کردن قبل از دوچرخه سواری، می توانیم درد زانوی خود را درمان کنیم.