سلام و درود، قیمت روز موتورسیکلت های بنلی تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به شرح زیر می باشد :

مدل رنگقیمت ( تومان )
بنلی VZ 125مشکی۴۴/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۵۰ KeeWayسفید ، مشکی ، قرمز۲۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ستا ۱۲۵آبی۴۱/۸۹۰/۰۰۰
بنلی ستا ۱۲۵سفید۳۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ستا ۱۲۵کرم۴۰/۷۹۰/۰۰۰
بنلی ستا ۱۲۵مشکی۳۹/۷۹۰/۰۰۰
بنلی لئونچینوقهوه ای ، قرمز ، خاکستری۹۱/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۵۰ تک Newمشکی ، سفید۶۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۵۰ تک Newسبز۷۱/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۵۰ تک Newقرمز۷۰/۱۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۵۰ Newمشکی ، سفید۴۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۴۹Sمشکی ، سفید۱۱۱/۱۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۴۹Sطلایی۱۱۴/۹۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۴۹Sفسفری۱۱۶/۹۹۰/۰۰۰
بنلی ۲۵۹Rنقره ای سبز۱۲۵/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۸۰Sسفید۵۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۸۰Sمشکی۵۹/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۸۰Sسبز۶۱/۶۹۰/۰۰۰
بنلی TRK 250سفید۹۰/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۵۰سفید۳۸/۶۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۵۰مشکی۳۹/۱۹۰/۰۰۰
بنلی ۱۵۰سبز۴۰/۱۹۰/۰۰۰
مدل همه موتورسیکلت های بنلی ۱۳۹۹ می باشد

بیشتر ببینید : موتور های بنلی