سری جذابی که از دوچرخه ها تولید شدند،  دوچرخه های دونفره است که معمولا برای مسیر های طولانی و با کمترین پیچ و خم و بیشتر در جاده استفاده می شود.
حالا سوال می شود که آیا این دوچرخه ها برای سفر دو نفره مناسب اند؟ بله ،  اگر شما سوار بر این نوع دوچرخه ها دو نفره به سفر بروید در صورتی که سرعت حرکت یکی از نفرات نسبت به دیگری برابر باشد، سرعت متعادل می شود و مطمئن خواهیم بود که دو نفر با سرعت یکسان در جاده حرکت می کنند.
 حالا مسولیت نفرات تو سواری را بررسی می کنیم : نفر هدایت کننده در جلو مسئولیت هدایت دوچرخه و تامین رضایت نفر پشتی را با انتخاب دنده ای مناسب برای هر دو نفر دارد. نفر جلویی باید نگران دست اندازهای جاده نیز باشد و نفر پشتی نیز می بایست کاملا به نفر جلویی اطمینان داشته باشد و فقط پدال بزند. در دوچرخه سواری دو نفره، همراهی که همراهی خوبی در مسیر نداشته باشد مورد علاقه هیچ کس نیست. 
دوست دارین یک سفر دو نفره با هرکی با این دوچرخه ها برین؟ من که خیلی دوست دارم.