سفارشات در مسترکاست به دو بخش کلی تقسیم میشود :

  • ارسال های داخلی شهر تهران
  • ارسال های خارج از محدوده شهری تهران و شهرستان

تقسیم بندی فوق در فرایند تامین و رسیدگی به سفارشات شما عزیزان هیچگونه تاثیری نداشته و تنها تفاوت در نحوه ارسال است . ما در مسترکاسکت به جای افزایش قیمت محصولات و محاسبه هزینه ارسال آن ها به صورت کلی ، نحوه ارسال و هزینه را به عهده شما عزیزان گذارده ایم تا شما ضمن اطلاع از قیمت واقعی محصول خود با یک محاسبه ساده به این نتیجه برسید که حتی با اضافه شدن هزینه ارسال باز هم