عضلات سرینی (کفل و پشت) : عضلات بزرگی که مسئول نشستن بوده و وظیفه گسترش مفاصل ران را بر عهده دارند و تقریباً بیست‌وهفت درصد از قدرت رکاب‌زدن را تولید می‌کنند، عضلات سرینی هستند.
عضلات گاسترو و سولئوس (عضلات ساق پا و پیستون ها) : عضلات ساق پای شما که عضله گاستروکنمیوس (ماهیچه دوقلو) را درست در زیر پشت زانو و عضله سولئوس (ماهیچه نعلی) را کمی پایین‌تر از آن دربرمی‌گیرند، به عنوان تثبیت‌کننده در طول حرکت پدال عمل نموده و به تولید حدود بیست درصد از قدرت شما کمک می‌کنند.
عضلات چهارسر : عضلات چهارسر شما یعنی عضلاتی که در قسمت جلو پای شما از مفصل ران تا زانو امتداد دارند و ماهیچه‌های بازکننده زانوهایتان هستند. آنها حدود سی‌ونه درصد از قدرت رکاب زدن شما را تولید می‌کنند
همسترینگ (عضلات پشت ران) : عضلات همسترینگ که زانوی شما را خم می‌کنند، به برگشت رکاب به موقعیت ساعت نُه کمک کرده و در تولید حدود ده درصد از توان مورد نیاز برای رکاب زدن، مشارکت دارند.
عضلات خم کننده ران : عضله‌های خم‌کننده ران عضلاتی هستند که در قسمت جلو ران شما امتداد یافته‌اند و به بالا آوردن پدال به بالاترین موقعیت برای شروع یک دور چرخش دیگر کمک می‌کنند. این عضلات حدود چهار درصد از قدرت رکاب‌ زدن شما را تولید می‌کنند.

بیشتر ببینید: برخورد با درد زانو و پیشگیری از آن

بیشتر ببینید: دوچرخه های جالب دو نفره

بیشتر ببینید: چگونه چربی شکم خود را با دوچرخه سواری از بین ببریم؟