بعد از این که پالس RS 200 رو مورد بررسی قرار دادیم، حالا می خواهیم مدل NS 200 رو ویدیو نقدش رو قرار بدهیم.

https://mrkasket.ir/product/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-200ns-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398/
بیشتر بخوانید : موتورسیکلت باجاج مدل BS6 Platina

بررسی کامل موتورسیکلت باجاج مدل پالس NS200