ویژگی موتورهای گشت و گذار ( Touring )

نوع استفاده : سواری مسافت طولانی و همچنین برای حمل مسافر ایده آل است.
نحوه قرارگیری موقعیت بدن : رو به بالا
موقعیت قرارگیری پا : زیر باسن شما وزن موتور : سنگین

ویژگی موتورهای ورزشی ( Sport )

نوع کاربرد : سرعتی و مسابقه ای
نحوه قرارگیری بدن : رو به جلو
موقعیت قرارگیری پا : پشت سر شما
وزن موتور : سبک

ویژگی موتورهای  خیابانی  ( Street )

مورد استفاده : همه نوع کار
نحوه قرارگیری بدن : رو به بالا
موقعیت قرار گیری پا : زیر باسن شما
وزن موتور : متوسط