سلام دوستان، بریم به نقد و بررسی لئوپارد ۲۵۰ بپردازیم :