کلاچ مرطوب : این کلاچ در روان کننده ها / مایعات غده شده است تا به خنک شدن و کاهش سایش و پارگی کمک کند. بیشتر موتورسیکلت های خیابانی از این نوع کلاچ استفاده می کنند.
کلاچ خشک : در سیستم کلاچ خشک هیچ روانکاری / مایعات استفاده نشده است. طول کلاچ کوتاه تر است. معمولا فقط موتورسیکلت های Moto GP و چند تولید کننده منتخب از آن استفاده می کنند.